ENKYOS Stoelmassage in uw bedrijf: Het antwoord op efficiënter, productiever en gemotiveerder aan het werk! Vitaliteit binnen handbereik.

De werknemer zit comfortabel en ontspannen op de speciale massagestoel en ontvangt over de kleding heen een massage van 15 tot 20 minuten.

Per keer bespreek ik met de werknemer waar mogelijke knelpunten zitten en pas mijn stoelmassage daarop aan. Regelmatige stoelmassage in combinatie met mijn signalerende en adviserende functie draagt bij aan preventie van klachten, verbetering van werkhouding en helpt stress te verminderen. Voorkomen is beter dan genezen!

Een ziektedag kost een bedrijf gemiddeld € 280,- per werknemer. Voor dat bedrag heb ik een werknemer een heel jaar “in onderhoud”.

Waarom ENKYOS stoelmassage in uw bedrijf?

Veel werknemers werken langdurig in dezelfde houding, maken veel repeterende bewegingen en kunnen een hoge werkdruk ervaren. Voor het lichaam is dat topsport en daarom is een ENKYOS stoelmassage een welkome onderbreking om uw werknemer een positieve boost te geven.

De stoelmassage vermindert spierspanning en verlaagt stress, uw werknemer kan met vernieuwde energie weer aan het werk. Via de door u aangeboden stoelmassage, geeft u uw werknemer professionele aandacht en waardering wat motiverend werkt en het werkplezier vergroot. Daar vaart uw bedrijf wel bij. Met ENKYOS stoelmassage heeft u dat binnen handbereik.

En het is bovendien fiscaal aantrekkelijk.

Fiscaal voordeel stoelmassage in het bedrijf

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.Zo blijven uw werknemers gemotiveerd en gezond. Op de website van de belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als Arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U neemt de stoelmassage op in uw Arbo-plan of
  • U neemt de stoelmassage op in de werkkostenregeling

Stoelmassages opnemen in uw Arbo-plan

De stoelmassages behoren fiscaal tot de nihil waardering net als de veiligheidsbril, medische keuring of een arbeidsgeneeskundige onderzoek. U mag de kosten van de stoelmassage volledig en onbeperkt opvoeren als bedrijfskosten. De BTW is aftrekbaar.

De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt een Arbo-plan
  • De stoelmassages maken in redelijkheid deel uit van het Arbo-plan
  • De stoelmassages vinden onder werktijd plaats
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • Er is geen sprake van een privé besparing voor de werknemer

Stoelmassage opnemen in de werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. In deze regeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen. U kunt 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen waaronder stoelmassage. U bent gebonden aan het forfait van 1,2%.

Dit in tegenstelling tot voorzieningen opgenomen in een Arbo-plan waarin u onbeperkt massages mag aanbieden met maximaal fiscaal voordeel. Het advies is daarom om stoelmassages op te nemen in een Arbo-plan. De werkkostenregeling kent dus een maximum (1,2% van het fiscale loon). Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een Arbo-plan dan valt dit buiten bovengenoemde forfait waardoor de ruimte van 1,2% beschikbaar blijft voor andere verstrekkingen. Massages aanbieden vanuit een Arbo-plan kent geen maximum en kunt u onbeperkt aanbieden inclusief de fiscale voordelen.

Op de site van de Belastingdienst bij 20.1.10 Arbovoorzieningen kunt u deze informatie nogmaals uitgebreid nalezen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.